Публикувано 3 февруари 2021 - in Основни

КАК ДА РАЗВИЕТЕ СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА НАЕМАНЕ НА ТАЛАНТИ

Глобалният доклад за талантите на LinkedIn за 2019 г. поставя в светлината на прожекторите нарастващата роля на меките умения  – „където машините не могат да са конкуренция“, като се посочва, че тези умения са най-важните активи за успеха на една компания. Креативността, умението за убеждаване, сътрудничеството, адаптивността и управлението на времето винаги са били важни и са все по-ключови днес. Ако компаниите искат да имат стратегия за наемане на кадри, съобразена с изискванията на бъдещето, ще трябва да променят начина, по който правят подбор и наемат заради меките умения.

Поради все по-голямото навлизане на автоматизацията и изкуствения интелект, изборът на неподходящ кандидат почти никога не се дължи само на твърдите умения. Професионалистите по привличането на таланти го знаят, затова поставят еднакво голям приоритет върху меките и твърдите умения в процеса по наемане.

И все пак, докладът сочи, че въпреки тази осведоменост, 57% от компаниите изпитват затруднения да оценят меките умения поради липсата на официален и структуриран процес. В действителност 68% от специалистите по подбор на кадри заявяват, че основният начин, по който оценяват меките умения на кандидатите, е като разпознават социалните знаци в интервютата, но това не е достатъчно.

Всъщност тези възприятия са непредвидими, а по-лошото е, че често несъзнателно са на база предубеденост.

По думите на Джанкарло Пацоли – старши директор на Wyser Global Practice: “Живеем в ПНСД свят (променлив, несигурен, сложен, двусмислен), а промяната в бизнеса протича с безпрецедентни темпове.
Дигиталната трансформация и бързата еволюция на потребителските нужди стимулират организациите своевременно да адаптират своите бизнес модели, организационни структури и процеси.
В този толкова динамичен и несигурен сценарий, ключът към успеха са корпоративната култура и наличието на „правилните хора“ в екипите. Правилните хора са тези, които притежават таланта на меките умения и възприемат целта, визията и ценностите на компанията. Ето защо оценяването на меките умения е едно от нашите предимства в процеса по наемане.”

В Wyser винаги поставяме фокуса върху Хората, защото знаем, че работата ни се отразява сериозно върху техните животи и способства за по-нататъшния успех на Компаниите. Благодарение на нашите Ценности и Опит, ние можем да помогнем и да подкрепим нашите клиенти в преодоляването на това изпитание и в подобряването на тяхната стратегия за наемане на кадри.

Разработихме консолидирани решения за Търсене и Подбор, способни да преведат нашите клиенти през процеса по правилния начин и да им помогнат в откриването и привличането на най-добрите хора с най-подходящите меки умения. Целта е да се постигне идеалната комбинация от развиващи се Компании и Талантливи мениджъри.

Поради все по-голямото навлизане на автоматизацията и изкуствения интелект, изборът на неподходящ кандидат почти никога не се дължи само на твърдите умения. Професионалистите по привличането на таланти го знаят, затова поставят еднакво голям приоритет върху меките и твърдите умения в процеса по наемане.

По-задълбоченото разбиране на нуждите на компаниите, индустриите, в които оперират, и тяхната корпоративна идентичност ни позволява да осигурим на Клиентите си ефективна и пълноценна фаза на Привличане на таланти, последвана от  програма за подпомагане на талантите, основаваща се на оценка на кандидатите, и последващо обучение:

Програми за привличане на таланти:

• Кампании за изграждане на работодателска марка: ние предоставяме на Клиентите стратегически кампании, които правилно позиционират марката и основните послания на компанията. Целта е да се привлекат и ангажират талантливи хора, които отговарят на желаните умения, култура и ценности.
• Хедхънтинг и проучване на пазара на талантите в областта: Чрез патентована и структурирана методология за всяка позиция ние търсим директно активни и пасивни кандидати, набор от умения и организация. В допълнение, благодарение на нашето решение за Проучване на пазара на кандидатите имаме възможност да осигурим на нашите Клиенти стратегически данни, които също да подпомогнат организационното развитие.

Програми за подпомагане на талантите:

• Център за оценка (ЦО) и обратна връзка: услугата Център за оценка цели да определи потенциала на кандидатите, да предложи ясно виждане за меките им умения във връзка с нуждите на Клиента. Тя значително подобрява стратегията за наемане на Клиента и процеса по вземане на решения.
Коучинг и проследяване: Целта е Клиентът и новият служител да бъдат подпомогнати във фазата на въвеждане. Чрез нашата професионална и сертифицирана програма за коучинг ние превеждаме новите кадри през процеса на ефективно включване и интеграция, като същевременно оказваме влияние и върху постигането на бизнес целите.

Изтеглете пълния Доклад на Linkedin за глобалните тенденции на талантите от 2019.

Wyser – крачка напред в процеса по подбора и наемането на кадри!