Позиция

PHP Team Lead

Публикувано на 02/05/2023

Icon professional area

Services

Icon book

Информационни технологии

Icon gps

Русе, RSE

Job Description:

Wyser е глобална компания, специализираща в Executive Search и широк спектър от IT профили. Партнираме с иновативни компании, за да открием и свържем висококвалифицирани технически специалисти. Ние сме присъствени в 12 страни в Европа, Америка и Азия.


Клиента ни е най-голямата българска платформа с образователна дейност, която е вече и на международно ниво.


Ще се очаква от потенциалния PHP Team Lead да ръководи екипа от програмисти, който разработва сайта и мобилното приложение на партньора ни.


Основни отговорности:

 • Следене и насърчаване на развитието на екипа, както и предоставяне на менторство
 • Активно даване на обратна връзка по изпълнението на задачите
 • Делегиране на отговорности, съобразено с експертните умения на всеки член на екипа
 • Участие във вземането на стратегически решения за развитието на продуктите
 • Създаване на нови и усъвършенстване на съществуващи процеси
 • Създаване на подходяща за развитие обстановка за екипа и насърчаване на култура на отворена комуникация
 • Активно участие в процеса на подбор на нови членове на екипа
 • Разработване на сложни функционалности и вземане на важни технологични решения в процеса на работа.


Опит, който се търси:

 • Опит като лидер на екип или желание да се развивате като такъв
 • Висока проактивност и стремеж към постигане на заложените цели в срок
 • Умения за добро планиране и управление на личното време и времето на екипа
 • Опитът в проекти, свързани с разработката на мобилни приложения, е предимство
 • Желание да допринасяш за развитието на образованието
 • Поне 3 години опит и добри познания в програмирането на PHP
 • Умения за работа MySQL
 • Oпит с HTML5, CSS, JavaScript и Ajax
 • Познания по JavaScript libraries (jQuery), JSON, MVC
 • Опит с използването на Git


Звучи интересно? Свържете се с нас и ние ще се свържем с вас!

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани стриктно поверително в съответствие със закона за защита на личните данни.

Дейностите на Wyser EOOD се базират на лиценз за подбор №2311, издаден на 13.07.2017 г., с неограничен срок на валидност.

Industrial sector

Services

Reference code

615

Consultant

Discover all the news on
the world of work