Позиция

Technical Architect

Публикувано на 15/05/2023

Icon professional area

Services

Icon book

Информационни технологии

Icon gps

София, SOF

Job Description:

Wyser е глобална компания, специализираща в Executive Search и широк спектър от IT профили. Партнираме с иновативни компании, за да открием и свържем висококвалифицирани технически специалисти. Ние сме присъствени в 12 страни в Европа, Америка и Азия.


Областите на експертиза на партньора ни включват доставка на решения за електронна търговия, мултиканални решения за ритейл и управление на проекти.


Изисквания:

• Познаване на Cloud Infrastructure и SAAS продукти на домейн ниво

• Опит с Salesforce Ecosystem - Commerce Cloud, в частност, но с желание да се разшири собственото експертно знание в Salesforce Core за B2B и B2C, както и Order Management

• Опит с различни методологии за софтуерна разработка и многопластов дизайн и архитектура на софтуера

• Опит в разработката и доставката на технически решения за сложни интеграции на системи и услуги от трети страни

• Доказан опит и познания за най-добрите практики в индустрията за доставяне на свързано, безпрепятствено и гранично преживяване за клиентите

• Програмиране на Java, PHP, JavaScript, .NET или еквивалентни езици за уеб

• Опит със съвременни Frontend и JavaScript фреймуърки

• Опит в жизнения цикъл на софтуерното разработване и разпространение в големи среди

• Способност за работа в екип с висши бизнес заинтересовани страни по отношение на разработването и подобренията на продукта

• Изключителна комуникация - писмена и устна, както и умения за представяне

• Резултатно насочен, насочен към качеството, отворен, творчески, интелигентен и самоуверен

• Екипен играч, който работи добре дори в несътрудническа среда


Предимство ще имат кандидатите с:

• Сертификат за Salesforce Commerce Cloud - Full Stack B2C Developer и / или B2C Commerce Architect, се счита за силно предимство


Отговорности:

• Проектиране и разработване на технически решения, за да отговорят на изискванията на клиента и бизнес целите

• Домейн експертност в Salesforce Commerce, Sales, Marketing или Service Clouds

• Поддръжка на текущата архитектура, дизайн и имплементация на различни системи и услуги от трети страни

• Създаване на многократно използваеми компоненти и предлагания за услуги, технически доставки и оценки


Звучи интересно? Свържете се с нас и ние ще се свържем с вас!

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани стриктно поверително в съответствие със закона за защита на личните данни.

Дейностите на Wyser EOOD се базират на лиценз за подбор №2311, издаден на 13.07.2017 г., с неограничен срок на валидност.

Industrial sector

Services

Reference code

655

Consultant

Discover all the news on
the world of work