Specialisation

СЧЕТОВОДСТВО & ФИНАНСИ

ГОВОРИТЕ В ЦИФРИ? НИЕ СЪЩО!

Нашият екип от специалисти по Счетоводство & финанси разбира всички аспекти на този сектор. Консултантите ни имат директен финансов и счетоводен опит от предишни позиции, което позволява на Wyser да привлича най-добрите мениджъри и да попълва нуждите от таланти на световни и местни организации.

Едни от най-популярните позиции, в които специализираме са:

  • Бизнес контрольор
  • Кредитен мениджър
  • Финансов директор
  • Финансов мениджър
  • Групов контрольор
  • Вътрешен одитор
  • Главен касиер
  • Старши анализатор
  • Отговорник по риска и съответствието