Specialisation

МАРКЕТИНГ & ПРОДАЖБИ

 

СПЕЦИАЛИЗИРАТЕ В МАРКЕТИНГА & ПРОДАЖБИТЕ? НИЕ СЪЩО!

Нашият екип по Маркетинг & продажби разбира всички аспекти на този сектор. Нашите консултанти имат директен опит от предишни позиции, което позволява на Wyser да привлича най-добрите мениджъри и да попълва нуждите от таланти в глобалните и местни организации.

Някои от най-популярните позиции, в които специализираме:

  • Търговски директор
  • Маркетинг директор
  • Мениджър експорт
  • Маркетинг мениджър
  • Експертен мениджър
  • Бранд мениджър
  • Мениджър ключови клиенти
  • Продуктов мениджър
  • Мениджър продажби
  • Мениджър комуникации