Specialisation

ТЕХНИЧЕСКИ & ИНЖЕНЕРНИ

ВИЕ СТЕ СПЕЦИАЛИСТ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ & ИНЖЕНЕРНИ ДИСЦИПЛИНИ? НИЕ СЪЩО!

Нашият Технически & Инженерен екип разбира всички аспекти в този сектор. Нашите консултанти имат директен технически и инженерен опит от предишни роли, което позволява на Wyser да привлича най-добрите мениджъри и да попълва нуждите от талант на глобалните и местни организации.

Някои от популярните позиции, в които специализраме, са:

  • Приложен инженер
  • Lean Manufacturing Manager
  • Инженер по поддръжка
  • Мениджър производство
  • Произведствен инженер
  • Мениджър развойна дейност
  • Стратегически закупчик
  • Мениджър сервизни процеси
  • Софтуерен инженер
  • Мениджър техническа поддръжка