LINKEDIN

Клиенти

Предлагаме решения, съобразени с изискванията на клиентите, като се започне от дълбокото разбиране на бизнес нуждите в съчетание с нашите специфични познания за индустрията. 

Нашата услуга за търсене и подбор е разработена чрез структуриран, гъвкав метод, в чиято основа са заложени целите на нашите клиенти. Той се изпълнява в три етапа:

Our goal is to evaluate and select the best candidates available with a deep understanding of their hard and soft skills, and their motivation to change.
Нашата цел е да оценяваме и подбираме възможно най-добрите кандидати чрез задълбочено разбиране на техните твърди и меки умения, както и на мотивацията им за промяна.

Силно вярваме в ползите от дълготрайните отношения. Това е заложено във философията на нашата работа. Стремим се да ги постигаме чрез честа и отворена комуникация, която се основава на доверието и взаимното уважение. Това е причината постоянно да молим нашите клиенти и кандидати за обратна връзка, за да можем непрекъснато да подобряваме и прецизираме дейността си.

Силно вярваме в ползите от дълготрайните отношения. Това е заложено във философията на нашата работа. Стремим се да ги постигаме чрез честа и отворена комуникация, която се основава на доверието и взаимното уважение. Това е причината постоянно да молим нашите клиенти и кандидати за обратна връзка, за да можем непрекъснато да подобряваме и прецизираме дейността си.

Нашата преценка позволява на организациите много точно да определят потенциала на кандидата, като обогатяват оценките с полезна обратна връзка.

Нашата преценка позволява на организациите много точно да определят потенциала на кандидата, като обогатяваме оценките с полезна обратна връзка.

At Wyser, we always put People at the centre because we know that our work strongly affects their lives, as well as contributing to future growth of Companies.

At the present time, business models are changing at an extraordinary pace and one of the keys of success for an organisation is to have the right people in management positions. These people are the ones who are both well-skilled and fully embrace the company’s culture and purpose, strongly believing in its vision, mission and values.

Assessing candidates’ soft skills accordingly with our customer’s corporate identity and needs, is one of the steps forward in our Search & Selection methodology. This is the reason why, thanks to our Values and Experience, we are able to support our customers, enhancing their talent acquisition and hiring strategy.

В Wyser винаги поставяме фокуса върху Хората, защото знаем, че нашата работа сериозно влияе върху техния живот, както и допринася за бъдещия растеж на Компаниите.

В момента бизнес моделите се менят невероятно бързо и един от ключовете към успеха за всяка организация е да има подходящите кадри на управленските позиции. Това са хора, които едновременно са квалифицирани и напълно се идентифицират с културата и целите на компанията, вярват в нейните виждания, мисия и ценности.

Оценяването на меките умения на кандидата в съответствие с корпоративната идентичност и нуждите на нашия клиент е едно от предимствата на нашата методология за търсене и подбор. Благодарение на нашите Ценности и Опит, това е причината, поради която можем да окажем подкрепа на нашите клиенти, да подобрим техния процес по привличане на таланти и стратегията им за наемане на кадри.

Нашият метод за оценяване на потенциала на кандидата се основава на специално създаден модел, разработен с идеята да предложи по-обширна визия за меките умения, поведението, емоциите и личните нагласи. Целта на нашия модел на компетенциите е да привличаме все по-квалифицирани кадри.

Като използва структурираната методология на Центъра за оценка, фокусирана върху 4 основни области на компетентност, нашият екип от специализирани и сертифицирани консултанти помага за оценяването на уменията на идеалния служител, за да се открие точният кандидат от списъка с подходящите за позицията.

Именно това отличава Центъра за оценка на Wyser.

Патентованата методология, базирана на модела за компетентност, комбинира набор от ефективни и обективни инструменти за оценка и ясни процеси, за да подпомогне по най-добрия начин организациите при вземането на решения за тяхното стратегическо развитие на таланти.

При работата си с нашия Център за оценка клиентите ни могат да:

  • Определят нагласите и поведенческите характеристики на кандидата.
  • Идентифицират най-добрия талант с цел да изберат най-подходящия кандидат за позицията.
  • Улеснят процеса по вземане на решение на Клиента.
  • Установят потенциални пропуски в уменията.
  • Осигурят на кандидатите полезна обратна връзка за силните им качества и областите на развитие, за да ги подкрепят в собственото им кариерно израстване и, съответно, да увеличат цялостната рентабилност.
  • Wyser ще проследи всеки етап от процеса по набиране на кадри – от фазата по търсене и подбор, като предостави полезна обратна връзка на компанията и кандидатите, до етапа на наемане, като помогне и на двете страни да постигнат успеха, който заслужават.

 Проучване на талантите в областта

Нашата услуга за проучване на талантите в областта е решение за бизнес разузнаване, което осигурява на клиентите критични данни, за да подпомогне организационното развитие на компанията.

Свържете се с нашите експерти

Нашият пазарен анализ осигурява конкурентен ориентир за заплати, роли и отговорности, и организационни структури.

Нашият подход:

Дизайн

След консултативен анализ на контекста и целите на клиента, ние определяме географските и професионалните периметри, които да бъдат картографирани. Анализират се отделните аспекти и желаният краен резултат. Идентифицирането на най-подходящия целеви списък води до последващо проучване.

Проучване:

Провеждаме задълбочено проучване на пазара с помощта на специален екип. Използваме нашата методология за директно търсене, за да осигурим необходимата информация, след което я планираме спрямо нуждите на клиента.

Доклад:

Споделяме резултатите от анализа с клиента чрез полезния „Доклад за проучването“.

Връзка с нашите експерти

  • Политика за лични данни
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.