LINKEDIN

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

bg.wyser-search.com (наричан по-долу “Сайта”) използва бисквитки. Бисквитките са низове от текст, създадени от сървър и съхранявани на твърдия диск на компютъра или на всяко устройство, използвано от потребителя за достъп до Интернет (смартфон, таблет и др.), които след това се предават повторно при последващи достъпи до Интернет на потребителя.

Бисквитките позволяват събирането на информация относно навигацията, извършвана от потребителя в Сайта, например, за записване на езиковите предпочитания или валутата, избрана от потребителя за покупка, и за да ги предложат при следващото посещение, за да улеснят употребата на Сайта.

Бисквитките могат да се съхраняват постоянно на компютъра на потребителя и могат да имат променлива продължителност (т.нар. постоянни бисквитки), но също така могат да изчезнат при затваряне на браузъра или да имат ограничена продължителност (така наречените сесийни бисквитки).

Бисквитките могат да бъдат инсталирани от посещавания сайт (т. нар. бисквитки на 1-ва страна) или могат да бъдат инсталирани от други уеб сайтове (т.нар. бисквитки на 3-та страна).

Сайтът използва бисквитки на 1-ва страна, бисквитки на 3-ти страни и други подобни технологии, както е описано по-подробно по-долу.

Типове бисквитки

Правото на възражение срещу или отказ от бисквитки

Обикновено бисквитките се класифицират като «временни» или «постоянни».
„Временните“ бисквитки не остават на компютъра след напускане на сайта или след затваряне на браузъра.

Сайтът използва «временни» бисквитки. Събраната обобщена информация позволява да се анализират моделите на трафика на Сайта. По този начин е възможно да се подобри Сайта, като модифицирате или персонализирате съдържанието му и по този начин го направите по-лесен за използване.

Сайтът използва и «постоянни» бисквитки, които по силата на своето естество обаче остават на компютрите на посетителите, за да бъдат препредадени на Сайта при следващото посещение на самите потребители. Тези бисквитки позволяват навигация в сайта и персонализиране на функциите му, като се поддържа запис на заявените услуги и посетените страници при предишни сесии.

Можете да промените избора си по отношение на бисквитките, използвани от Сайта, като щракнете върху бутона по-долу:

Процедурите, предлагани от основните браузъри, за да се възрази срещу записването на бисквитки на твърдия диск на потребителя, чрез конфигуриране на браузъра за навигация по такъв начин, че да деактивират бисквитките, са показани по-долу:

След тази операция обаче някои функции на уеб страниците може да не се изпълняват правилно.

За информация относно използването на бисквитки от FacebookYou TubeTwitter и LinkedIn, моля консултирайте се със сайтовете  FacebookGoogleTwitter и LinkedIn.

Информация за контакт

Данните, събрани чрез използване на бисквитки, се обработват от Wyser Sp Z.o.o., със седалище: София, бул. Александър Стаболийски 84, ет. 6, e-mail адрес bg.privacy@gigroup.com.

Можете да се свържете с отговорника по запазването на личните данни (ОЗД) на адрес: Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan, на вниманието на “Data Protection Officer”, e-mail адрес: dpo@gigroup.com