LINKEDIN

Публикувано 19 януари 2021 - in

Кандидат

Wyser е насочен към клиентите и това се усеща. Тe се вслушват, разбират изискванията ми и проследяват изцяло пълния процес на наемане с абсолютен професионализъм.